foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.Ogłoszenia dyrektora

.

Czytaj więcej

Szkoła Ucząca Się

Czytaj więcej

Projekty w szkole

efs

Uczniowie uczestniczący w zajęciach rozwijających uzdolnienia z geografii wzięli udział w kolejnej już Nocy Naukowców, organizowanej przez Politechnikę Śląską w Gliwicach. Miała ona miejsce 12 października 2019 r. Uczestnicy z klasy 5a, 7a i 7b wędrowali żwawo po budynkach Politechniki w poszukiwaniu ciekawych zajęć z zakresu fizyki, chemii, biologii, geografii i wielu innych dziedzin nauki. Grupa z naszej szkoły uczestniczyła w zajęciach w laboratorium chemicznym, w pokazie maszyn i robotów przyszłości, budowała mosty, wzięła udział w quizie matematycznym oraz wyprobowała ciecz newtonowską. Całości dopełniły dobre humory, przepiękna pogoda i żal było się rozstawać o godzinie 20.00, bo wielu ciekawych zajęć nie udało się nam zobaczyć w czasie wspólnie spędzone 5 godzin.

Twój kluczyk może wybudzić czyjeś dziecko ...

Oddaj stary, nipeotrzebny klucz.

Znalezione obrazy dla zapytania klucze kolorowe

Jeśli posiadasz w domu stare, niepotrzebne klucze, które już niczego nie otwierają przynieś je do szkoły. Twój klucz zostanie oddany na złom, a pieniądze przekazane Fundacji "AKOGO" Ewy Błaszczyk, która wybudowała i utrzymuję Klinikę "Budzik". Jest to jedyna tego typu placówka w kraju. Pomaga dzieciom po urazach mózgu, pogrążonych w śpiączce. Mieści się w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, gdzie te najcięższe przypadki trafiają.

Organizator: p. E. Tomala

SZKOLNY  PROJEKT  EDUKACYJ NY  "ROK  2019  ROKIEM  POWSTAŃ  ŚLĄSKICH’’


CEL GŁÓWNY
Wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży poprzez przybliżenie tematyki związanej z  Powstaniami Śląskimi. Włączenie się całej społeczności szkolnej do obchodów 100-lecia Powstań Śląskich.


CELE SZCZEGÓŁOWE
Propagowanie wartości patriotycznych i obywatelskich.
Kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia tożsamości narodowej, lokalnej i kulturowej.
Uświadomienie znaczenia wolności i patriotyzmu w życiu każdego człowieka i narodu.
Promowanie piękna Śląska oraz odkrywanie niezwykłych zakątków Małej Ojczyzny.
Rozwijanie zdolności twórczych i artystycznych uczniów.
Rozwijanie umiejętności pracy w grupie i komunikowania się.
Integracja uczniów całej szkoły.
Upowszechnienie pracy metodą projektu w szkole.

Czytaj więcej: Szkolny projekt edukacyjny "Rok 2019 Rokiem Powstań Śląskich"

CYKL SZKOLNYCH KONKURSÓW HISTORYCZNYCH
,,PAMIĘTNIKI POKOLEŃ’’

 

Szkolne konkursy historyczne realizowane w ramach akcji pn. „Pamiętniki Pokoleń” polegać będą na dotarciu przez uczniów do osób żyjących w czasach II wojny światowej, wysłuchaniu i zaprezentowaniu ich historii w jednej z wybranych form:
Wywiad
- rozmowa z osobą żyjącą w czasach II wojny światowej przedstawiona w formie pisemnej, prezentacji multimedialne lub w postaci filmu

Kartka z pamiętnika
- spisanie wspomnień świadka II wojny światowej słowami osoby opowiadającej swoją historię

Plakat
- ukazanie sceny z życia w czasach II wojny światowej w formie plakatu formatu A2, dowolna technika wykonania

Konkursy skierowane są do wszystkich chętnych uczniów klas 4-8. Prace zbierane są do dnia 15 października 2019 roku.

Serdecznie zapraszam.

Organizator: Aleksandra Stępowska

7 września nasza placówka wzięła udział w II Festiwalu Miasta Gliwice, którego organizatorem była Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach. Z tej okazji nasi najmłodsi wychowankowie z Przedszkola Miejskiego nr 34 uczestniczyli w Paradzie, która przeszła alejkami Parku Chopina. Szkoła Podstawowa nr 32 przygotowała kram z rozmaitościami. Można było w nim przygotować kolorowe ramki na zdjęcia, wachlarze lub kwiaty z bibuły, pod czujnym okiem i z pomocą naszych nauczycieli. Chętnych na warsztaty plastyczne nie brakowało, nawet deszczowa aura w drugiej części dnia ich nie odstraszyła. Było wesoło, kolorowo i kreatywnie.

2019 Copyright Szkoła Podstawowa nr 32 w Gliwicach Rights Reserved