foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.Ogłoszenia dyrektora

.

Czytaj więcej

Szkoła Ucząca Się

Czytaj więcej

Projekty w szkole

efs

W dniu  29 maja 2020 r. Pan Adam Neumann Prezydent Miasta Gliwice wyraził zgodę na zawieszenie zajęć (opiekuńczych w klasach I - III szkoły podstawowej,  zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, zajęć rewalidacyjnych oraz stacjonarnych konsultacji) w okresie od 1 do 26 czerwca 2020 r.

Informacja ze strony UM Gliwice

"W związku ze zwiększoną liczbą zachorowań w naszym mieście  gliwicki sanepid zwrócił się do Urzędu Miejskiego z wnioskiem o wstrzymanie  się z otwarciem placówek oświatowych. Zgodnie z zaleceniami inspekcji sanitarnej wstrzymujemy otwarcie publicznych żłobków, przedszkoli i opieki wczesnoszkolnej w szkołach. Placówki te zostaną otwarte najwcześniej 1 czerwca."

Więcej na ten temat na https://gliwice.eu/aktualnosci/miasto/przesuniecie-otwarcia-zlobkow-przedszkoli-i-opieki-w-szkolach-podstawowych

W związku z zaistniałą sytuacją i brakiem możliwości przeprowadzenia konkursu KANGUR 2020 w normalnym trybie, organizatorzy konkursu: Stowarzyszenie SSO Delta postanowili, że w tym roku konkurs odbędzie się on-line.

 Proszę, aby każdy uczestnik konkursu:

- zapoznał się z instrukcją uczestnika konkursu:

https://www.kangur-mat.pl/dokumenty/kangur_2020_Instrukcja_uczestnik.pdf  

 - odebrał 2 maile wysłane do każdego uczestnika na dzienniku elektronicznym i dokonał rejestracji na platformie: www.dzwonek.pl

Czas trwania konkursu został wydłużony do 90 minut.

 Uczestnicy będą mogli wykonać on-line próbną sesję konkursu.

Aby uniknąć przeciążenia serwerów, dla każdej grupy wiekowej konkurs on-line i próba odbędzie się w innym terminie. 

 HARMONOGRAM: 

Grupa ŻACZEK: klasa 1 i 2

 sesja próbna: 26.05 godz. 16.45

 konkurs: 5.06 godz. 16.45.

Grupa MALUCH: klasa 3 i 4

 sesja próbna: 26.05 godz. 14.15

 konkurs: 4.06 godz. 16.45.

Grupa BENIAMIN: klasa 5 i 6

 sesja próbna: 25.05 godz. 16.45

konkurs: 3.06 godz. 16.45.

Grupa KADET: klasa 7 i 8

 sesja próbna: 25.05 godz. 14.15

 konkurs: 2.06 godz. 16.45.

 koordynator konkursu KANGUR - Grażyna Kobielska

Przekazane od organizatora Konkursu Przyrodniczego "Świetlik 2020"

Szanowni Państwo, 

w związku z decyzją Ministerstwa Edukacji w sprawie funkcjonowania placówek szkolnych z dnia 13 maja 2020 r.Zespół Merytoryczny Konkursu podjął decyzjęo przeniesieniu terminu pisania testu konkursowego XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych "Świetlik" na dzień:

22 września 2020 r. 

Uczniowie przystępujący do Konkursu, napiszą test zgodnie z poziomem na jakim zostali zgłoszeni w roku szkolnym 2019/2020 . np. Trzecioklasiści, będąc formalnie już w klasie czwartej napiszą test z poziomu kl. 3.

2020 Copyright Szkoła Podstawowa nr 32 w Gliwicach Rights Reserved