foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.Ogłoszenia dyrektora

.

Czytaj więcej

Szkoła Ucząca Się

Czytaj więcej

Projekty w szkole

efs

SZKOLNY  PROJEKT  EDUKACYJNY  Z  OKAZJI  ŚWIĘTA  KONSTYTUCJI  3  MAJA

CEL GŁÓWNY
Upowszechnianie wiedzy na temat Konstytucji 3 Maja i jej twórców

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 1. Propagowanie wartości patriotycznych i obywatelskich.
  2. Budowanie szacunku dla symboli narodowych.
  3. Kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia tożsamości narodowej, lokalnej i kulturowej.
  4. Uświadomienie znaczenia wolności i patriotyzmu w życiu każdego człowieka i narodu.
  5. Rozwijanie zdolności twórczych i artystycznych uczniów.
  6. Upowszechnienie pracy metodą projektu w szkole.

CZAS REALIZACJI PROJEKTU: MARZEC – KWIECIEŃ 2020

 FORMY PRACY
- indywidualna

PREZENTACJA EFEKTÓW  PROJEKTU
-wystawa prac konkursowych tworzonych podczas realizacji projektu,
-wręczenie nagród zwycięzcom konkursów organizowanych w trakcie projektu.

EWALUACJA
Ewaluacja projektu będzie prowadzona zarówno na bieżąco w trakcie realizacji projektu, jak i pod koniec w formie podsumowania.
                                            

HARMONOGRAM
MARZEC – KWIECIEŃ Ogłoszenie i przeprowadzenie konkursów plastyczno-historycznych:
1. „Kocham Cię Polsko” – konkurs plastyczny z okazji rocznicy uchwalenia   
         Konstytucji 3 Maja dla klas I-VIII
2. Konkurs na znaczek pocztowy wydany z okazji rocznicy uchwalenia konstytucji 3 Maja
     „Wiwat Maj – Trzeci Maj” dla klas IV-VIII
3. Konstytucja 3 maja i jej twórcy – konkurs historyczny dla klas IV-VIII

KWIECIEŃ
1. Pogadanki na zajęciach lekcyjnych (historia, godz.wych.)  na temat Konstytucji 3 Maja.
2. Przygotowanie pokonkursowej wystawy prac uczniów.
3. Podsumowanie projektu i wręczenie nagród zwycięzcom konkursów.

MAJ – Wystawa  „Wiwat Maj – Trzeci Maj”                           

Autor i koordynator projektu   
Krystyna Franik naucz. historii
                                                                                                                                                                                                                                                                
 

2020 Copyright Szkoła Podstawowa nr 32 w Gliwicach Rights Reserved