foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

efs

1

 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  2 września 2019 r.

2

 Zimowa przerwa świąteczna

 23 - 31 grudnia 2019 r.

3

 Ferie zimowe 13 - 26 stycznia 2020 r.
4 Wiosenna przerwa świąteczna

9 - 14 kwietnia 2020 r.

 

5 Egzaminy ósmoklasisty

 21 - 23 kwietnia 2020

 o godz. 9.00

 

6 Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 2, 3 stycznia 2020

12 czerwca 2010

7

 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 26 czerwca 2020 r.

8

 Ferie letnie

 27 czerwca -

 31 sierpnia 2020 r.

 

 

Zebrania z Rodzicami  o godz. 17.00 lub 18.00 (środa):  .11 września 2019, 5 lutego 2020, 20 maja 2020

Konsultacje (środa) od 16.30 do 18.00 :  16 października 2019, 13 listopada 2019, 18 grudnia 2019, 11 marca 2020, 22 kwietnia 2020

 

Konferencja po I półroczu: 29.01.2020

Konferencja po II półroczu: 19.06.2020

 

2020 Copyright Szkoła Podstawowa nr 32 w Gliwicach Rights Reserved