foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

efs

1

 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  1 września 2020

2

 Zimowa przerwa świąteczna

 23 - 31 grudnia 2020

3

 Ferie zimowe 4 - 17 stycznia 2021
4 Wiosenna przerwa świąteczna

1 - 6 kwietnia 2021

 

5 Egzaminy ósmoklasisty

 25, 26, 27 maja 2021

 o godz. 9.00

 

6 Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 4 czerwca 2011

7

 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 25 czerwca 2021

8

 Ferie letnie  26 czerwca - 31 sierpnia      2021

 

 

Zebrania z Rodzicami  o godz. 17.00 lub 18.00 (środa): 2 i 23 września 2020,  wlutym 2021, 26 maja 2021 

Konsultacje (środa) od 16.30 do 18.00 :  16 grudnia 2020, 17 marca 2021

 

Konferencja po I półroczu: 29.0. 2021

Konferencja po II półroczu: 18. 06. 2021

 

2021 Copyright Szkoła Podstawowa nr 32 w Gliwicach Rights Reserved