foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

efs

 

 


W tym roku egzamin na kartę rowerową planujemy na przełomie maja i czerwca.

O dokładnym terminie poinformujemy później.

 

 

Oto kilka informacji dotyczących tego wydarzenia:

1. Zakres zagadnień obowiązujących do tego egzaminu oraz zakres znaków drogowych znajduje się poniżej:

                      Wykaz zagadnień

                      Zakres znaków drogowych

2. Egzamin odbywać się będzie w dwóch etapach: teoretycznym oraz praktycznym. Do etapu praktycznego dopuszczone są osoby, które zdały etap teoretyczny

3. Zarówno etap teoretyczny, jak i praktyczny odbywać się będzie na terenie naszej Szkoły oraz w czasie zajęć lekcyjnych.

4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami:

          a. Wynik części teoretycznej egzaminu uznaje się za pozytywny jeżeli osoba zdająca egzamin uzyskała co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania.

          b. Wynik części praktycznej egzaminu uznaje się za pozytywny jeżeli osoba zdająca egzamin wykonała co najmniej 90% manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego.

5. Egzamin nie jest obowiązkowy, lecz gorąco do niego zachęcamy :)

6. Przed egzaminem uczennice i uczniowie będą musieli wypełnić kartę egzaminacyjną, którą otrzymają na zajęciach technicznych. Wypełnioną kartę należy oddawać Panu Adamowi Żakowi.

 Poniżej znajdują się odnośniki do miejsc w Internecie, które pomogą Wam w nauce:

2021 Copyright Szkoła Podstawowa nr 32 w Gliwicach Rights Reserved