foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

efs

SZKOLNY PROJEKT EDUKACYJNY

Z OKAZJI 100 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

PRZEZ POLSKĘ

CEL GŁÓWNY

Wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży jako element przygotowania do 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Włączenie się całej społeczności szkolnej do uroczystych obchodów 100-lecia niepodległości Polski.

CELE SZCZEGÓŁOWE

  1. Propagowanie wartości patriotycznych i obywatelskich.
  2. Budowanie szacunku dla symboli narodowych.
  3. Kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia tożsamości narodowej, lokalnej i kulturowej.
  4. Uświadomienie znaczenia wolności i patriotyzmu w życiu każdego człowieka i narodu.
  5. Rozwijanie zdolności twórczych i artystycznych uczniów.
  6. Rozwijanie umiejętności pracy w grupie i komunikowania się.
  7. Integracja uczniów całej szkoły.
  8. Upowszechnienie pracy metodą projektu w szkole.

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

I ETAP     luty-czerwiec 2018r.

II ETAP   wrzesień – listopad 2018r.

FORMY PRACY

- indywidualna

- grupowa

-zespołowa(klasa).

PREZENTACJA EFEKTÓW PROJEKTU

Zorganizowanie uroczystości z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości, w ramach której odbędzie się:

-Dzień Pieśni Patriotycznej,

-prezentacja plakatów na drzwiach klas lekcyjnych,

-wystawa prac konkursowych tworzonych podczas realizacji projektu,

-gazetki tematyczne,

-wręczenie nagród zwycięzcom konkursów organizowanych w trakcie projektu.

EWALUACJA

Ewaluacja projektu będzie prowadzona zarówno na bieżąco w trakcie realizacji projektu, jak i pod koniec w formie podsumowania.

                                             

                                                             HARMONOGRAM

                        

                    I ETAP REALIZACJI PROJEKTU   LUTY – CZERWIEC 2018r.

   

ZADANIA

               SPOSÓB

             REALIZACJI

   TERMIN

REALIZACJI

1.

Alfabet współczesnego patriotyzmu.

-praca grupowa pod kierunkiem nauczyciela

-prezentacja w formie gazetki na korytarzu

    

         luty

2.

Konkurs plastyczny pod hasłem

„Gdyby nie orzeł co byłoby godłem Polski’’

-konkurs dla I-III i   IV-VII

    

         marzec

3.

Polskie drogi ku niepodległości.

gazetka tematyczna na korytarzu

       marzec

4.

Piękna nasza Polska cała …

-gazetki tematyczne na korytarzu

-wystawa książek w bibliotece  szkolnej

    

       kwiecień

5.

Akademia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja.

-gazetka tematyczna na korytarzu

-akademia

-recytacja wierszy i śpiewanie

pieśni patriotycznych

początek maja

6.

Konkurs na znaczek pocztowy z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

-konkurs dla klas I-III i   IV-VII

maj-czerwiec

              

                   II ETAP REALIZACJI PROJEKTU   WRZESIEŃ – LISTOPAD 2018r.

7.

Pogadanki związane z wybuchem

II w. św.

-gazetka tematyczna na korytarzu

-pogadanki na temat wydarzeń związanych z wybuchem II w.św. na lekcjach historii i g.wych.

       wrzesień

8.

Polska moja Ojczyzna.

-konkurs plastyczny dla klas I-IV

-konkurs literacki dla klas V-VII

       wrzesień

   październik

9.

Polskie symbole narodowe.

-gazetka tematyczna na korytarzu

-konkurs wiedzy o polskich symbolach narodowych dla klas

V-VIII

     październik

10.

Konkurs na plakat z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości.

-konkurs międzyklasowy

       październik

11.

Świętujemy Niepodległą.

-wystawa tematyczna

-wystawa prac konkursowych

- prezentacja plakatów na drzwiach

   klas

-Dzień Pieśni Patriotycznej

-podsumowanie końcowe zrealizowanego projektu

         listopad

                                                                Autor i koordynator projektu  Krystyna Franik naucz.historii

 

                                             

                                                        

2020 Copyright Szkoła Podstawowa nr 32 w Gliwicach Rights Reserved