foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

efs

Wykaz  podręczników na rok szkolny 2020/21

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 32 informuje, że uczniowie klas  I-VIII  otrzymają w roku szkolnym 2020/2021 bezpłatne podręczniki ( tj. będą mogli wypożyczyć je z biblioteki szkolnej na ogólnych zasadach).  Nie dotyczy to podręczników do religii i języka niemieckiego nauczanego, jako język mniejszości narodowej. (kupują je rodzice).

 

Podręczniki do religii


Wydawnictwo: JEDNOŚĆ Kielce
Kl I         " Poznaję Boży świat ”. (jednocześnie pełni funkcję ćwiczeń). Autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, J. Snopek , wyd. "Jedność" - nowa podstawa
Kl.II        " Idziemy do Jezusa " + ćwiczenia
Kl. III      " Jezus jest z nami " + ćwiczenia
Kl.IV        " Miejsca pełne BOGActw " + ćwiczenia
Kl.V        „ Szczęśliwi, którzy szukają prawdy ”. + ćwiczenia (ten sam tytuł) Autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, wyd. "Jedność" - nowa podstawa
Kl.VI        " Tajemnice BOGAtego życia " + ćwiczenia
Kl.VII        " Błogosławieni, którzy szukają Jezusa "

Kl. VIII     " Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi "

 

Podręczniki do nauki języka niemieckiego, jako języka mniejszości narodowej:


Kl. I        Ich und du 1 + ćwiczenia
Kl.II        Ich und du 2 + ćwiczenia
Kl.III       Ich und du 3 + ćwiczenia

Kl.IV      Wir Smart 2 + ćwiczenia rozbudowane
Kl.V       Wir Smart 2 + ćwiczenia rozbudowane (kontynuacja)  i na II semestr Wir Smart 3 + ćwiczenia rozbudowane

Kl. VI     Wir Smart 3 + ćwiczenia rozbudowane kontunuacja

 

 

 

 

 

2021 Copyright Szkoła Podstawowa nr 32 w Gliwicach Rights Reserved