foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

efs

 

 

Prezydium Rady Rodziców

2019/2020

 

Przewodniczący: Karol Sikora          
Zastępca: Magdalena Bartos        
Sekretarz: Monika Lisewska         
Skarbnik: Beata Marciniak           

 

Komisja Rewizyjna: 

Dorota Chmielncka

Małgorzata Chmielnicka

Agnieszka Hoinka
                                      
                                          
                                      

 

 

Regulamin Rady Rodziców

2021 Copyright Szkoła Podstawowa nr 32 w Gliwicach Rights Reserved