foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

efs

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 32 im. Wojska Polskiego

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Gliwicach

przypomina o obowiązku zapisania dzieci do klasy I szkoły na rok szkolny 2020/2021.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły zapisywane są z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców/ prawnych opiekunów.  Wniosek zgłoszenia -załącznik : Wniosek_do_klasy 1_REJON.

Kandydaci zamieszkujący poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy I po zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Rekrutacja dzieci rozpocznie się 11.05.2020r i potrwa do 22.05.2020r

Wniosek zgłoszenia wraz z kryteriami udostępnimy w późniejszym terminie.

Wypełnione zgłoszenie należy złożyć w sekretariacie szkoły

 

Zarządzenie w sprawie rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych

Formularz zgłoszeniowy dla dziecka z obwodu SP 32

Formularz zgłoszeniowy dla dziecka spoza obwodu SP 32

Obwód SP 32

 

2020 Copyright Szkoła Podstawowa nr 32 w Gliwicach Rights Reserved