foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

efs

W roku szkolnym 2008/2009 nasza szkoła zgłosiła swój udział w programie „Szkoła bez przemocy”.

Program społeczny „Szkoła bez przemocy ” zainicjowało i prowadzi od wiosny 2006 roku 16 dzienników regionalnych dwóch grup wydawniczych – Media Regionalne i Polskapresse. Od września 2006 do grona Organizatorów dołączyła Fundacja Grupy TP. Celem Programu jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom konkretnego wsparcia i narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko. W tym roku szkolnym organizatorzy chcą zachęcić szkoły do podejmowania działań integrujących je ze środowiskiem lokalnym uważając, że współpraca z najbliższym otoczeniem szkoły jest dla społeczności szkolnej skutecznym wsparciem w rozwiązywaniu problemów przemocy.

Szkoła chcąca przystąpić do Programu musi zobowiązać się do przestrzegania przygotowanego przez Radę Programową Kodeksu „Szkoły bez przemocy" oraz budowania systemu przeciwdziałania przemocy i agresji we współpracy z lokalnymi organizacjami.
Program „Szkoła bez przemocy” swoim zasięgiem obejmuje całą Polskę.
Szkolnym koordynatorem akcji jest Pani Ala Kotylak. Wiecej informacji o akcji www.szkolabezprzemocy.pl

2021 Copyright Szkoła Podstawowa nr 32 w Gliwicach Rights Reserved