foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

efs

SZKOLNY  PROJEKT  EDUKACYJNY  „ROK  2019  ROKIEM  POWSTAŃ  ŚLĄSKICH’’


CEL GŁÓWNY
Wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży poprzez przybliżenie tematyki związanej z  Powstaniami Śląskimi. Włączenie się całej społeczności szkolnej do obchodów 100-lecia Powstań Śląskich.

CELE SZCZEGÓŁOWE
Propagowanie wartości patriotycznych i obywatelskich.
Kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia tożsamości narodowej, lokalnej i kulturowej.
Uświadomienie znaczenia wolności i patriotyzmu w życiu każdego człowieka i narodu.
Promowanie piękna Śląska oraz odkrywanie niezwykłych zakątków Małej Ojczyzny.
Rozwijanie zdolności twórczych i artystycznych uczniów.
Rozwijanie umiejętności pracy w grupie i komunikowania się.
Integracja uczniów całej szkoły.
Upowszechnienie pracy metodą projektu w szkole.


CZAS REALIZACJI PROJEKTU
wrzesień 2019 – styczeń 2020


FORMY PRACY
- indywidualna
- grupowa
-zespołowa(klasa).


PREZENTACJA EFEKTÓW  PROJEKTU
-wystawa prac konkursowych tworzonych podczas realizacji projektu,
-gazetki tematyczne,
-wręczenie nagród zwycięzcom konkursów organizowanych w trakcie projektu.


EWALUACJA
Ewaluacja projektu będzie prowadzona zarówno na bieżąco w trakcie realizacji projektu, jak i pod koniec w formie podsumowania.

 

                                                         HARMONOGRAM

      

   ZADANIA

  

   SPOSÓB   REALIZACJI

TERMIN REALIZACJI

1.

Pamiętajmy o Powstaniach Śląskich – pogadanki ( przybliżenie historii powstań).

-pogadanki na temat wydarzeń związanych z historią Powstań Śląskich na lekcjach historii

i godz.wych.

wrzesień - listopad

2.

„Śląsk – droga do Niepodległej’’

gazetka tematyczna

     listopad

3.

Konkurs na znaczek pocztowy z okazji 100-lecia Powstań Śląskich.

konkurs dla klas   I-IV

                           IV-VIII

październik - listopad

4.

Poznaj piękno Śląska.

konkurs plastyczny dla klas

     I – IV   i     V-VIII

   październik - grudzień

5.

„Ze Śląskiem na Ty’’

konkurs literacki

dla klas V - VIII

   listopad - grudzień

 

PODSUMOWANIE OGÓLNOSZKOLNEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO  „ROK  2019  ROKIEM  POWSTAŃ  ŚLĄSKICH’’ 

            
W I semestrze 2019 r. realizowany był Szkolny Projekt Edukacyjny z okazji 100-lecia Powstań Śląskich. Zgodnie z opracowanym harmonogramem zostały zrealizowane wszystkie zaplanowane zadania projektu:
- wykonano wystawę  pod hasłem „Śląsk – droga do Niepodległej’’
- zostały ogłoszone i przeprowadzone  w dwóch grupach wiekowych konkursy: plastyczno-fotograficzny  pod hasłem „Mój Śląsk – moimi oczami” ,  projekt znaczka pocztowego wydanego z okazji 100 – lecia Powstań Śląskich i konkurs historyczno-literacki „Śląsk – moja Mała Ojczyzna
- zorganizowano wystawę prac konkursowych tworzonych podczas realizacji projektu
- wręczono  nagrody zwycięzcom konkursów.
Dziękuję wszystkim uczniom, którzy bardzo aktynie uczestniczyli w realizacji projektu, a zwycięzcom konkursów jeszcze raz gratuluję.


        Autor,  koordynator i realizator projektu Krystyna Franik         

                         

2020 Copyright Szkoła Podstawowa nr 32 w Gliwicach Rights Reserved